Monday, 29 July 2013

Karaktereienskappe van die Bybel/ Characteristics of Bible


Bestudeer die karaktereienskappe van God se Woord (die Bybel) met jou kinders en kleinkinders en wys hul dat die Woord van God betroubaar is en vra dat die Heilige Gees hul moet verander as hul die Bybel lees. 
Waarsku hul om nie kerkleiers te volg wat nie glo dat die Bybel die Woord van God is nie!   
Karaktereienskap
Bybelverse
Toepassing
Betroubaar
Ps. 19:8-9
God se Woord is betroubaar en volmaak en dui die regte koers aan
Effektief
Jesaja 55:11
God se Woord is effektief en bereik wat God daardeur wil bereik
Ewig (onvernietigbaar)
Jeremia 36:32
God se Woord is onvernietigbaar – Baruk het weer alles oorgeskryf wat Jeremia gedikteer het na verbranding van vorige boekrol
Inspirerend
2 Timoteus 3:16
God se Woord is deur die Heilige Gees geïnspireer en verander lewens
Lewend, kragtig en deurdringend
Hebreers 4:12
God se Woord deurdring die bedoelings en gedagtes van die hart
Staan vir ewig
Matteus 5:18
God se Woord sal bly staan tot alles voleindig is
Hou my in stand
Ps. 119:92
God se woord help my staan in tye van ellende
Vertroostend
Job 23:10-12
Heg  waarde aan God se woorde want hulle vertroos jou soos hulle vir Job vertroos het
Waardevol
2 Timoteus 3:16-17
God se woord is waardevol en help jou om die regte lewenswyse uit te leef
Waarheid
John 17:17
Jesus se gebed vir Sy kinders is dat ons toegewy moet wees aan God se Woord omdat dit die waarheid is
 

 Study the characteristics of the Bible with your children or grandchildren and show them that they can trust the Bible and read it and ask the Holy Spirit to transform their lives as they read the Word of God. Warn them not to follow Church leaders or “believers” who do not believe that the Bible is the Word of God!
Characteristic
Bible verses
Application
Comforting
Job 23:10-12
For Job it is most important to listen to God’s Word to comfort him
Effective
Isaiah 55:11
God’s Words will be effective and do what God wants them to do
Enduring
Jeremiah 36:32
God’s Word will always endure. Burned scroll rewritten by Jeremiah and Baruch
Inspired
2 Timothy  3:16
The whole Bible is inspired by God the Holy Spirit and will transform people
Living, powerful and piercing
Hebrews 4:12
The Word of God is like a two edged sword – powerful and piercing
Perfect, pure and sure
Psalm  19:7-8
The word of God is perfect and gives us wisdom how to live
Preserves in times of testing
Psalm  119:92
God's Word help me stand in times of testing
Profitable
2 Timothy 3:16-17
The Word prepares every child of God for every good work
Stands forever
Matthew 5:18
Everything in the Word of God will be fulfilled before heaven and earth pass away
True
John 17:17
Jesus prayed that His disciples should be sanctified by the truth of the Word

(compare with “Characteristics of God’s Word – page 1685 CMR Bible)

No comments:

Post a Comment